Bài tập HNO3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:13' 12-08-2014
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP HNO3

Bài 1: Hoàn thành các PTHH theo sơ đồ
a) N2 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 → O2
b) N2 → NH3 → NH4Cl → NH3 → (NH4)2SO4 → NH3 → NH4NO2 → N2
c) HNO3 → Ca(NO3)2 → O2 → NO → NO2 → NaNO3
d) Cu → Cu(NO3)2 → CuO → Cu(NO3)2 → Cu
e) KNO3 → HNO3 → H2SO4 → (NH4)2SO4 → NH3 → Cu
f) Fe → Fe(NO3)2 → Ca(NO3)2 → HNO3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 → Fe(NO3)3
g) Cho các chất: NO2, NaNO3, HNO3, KNO3, KNO2, Cu(NO3)2. Hãy lập sơ đồ phản ứng giữa các chất và viết các PTHH

HỖN HỢP OXIT VÀ KL + HNO3
Bài 2: Hòa tan m gam hốn hợp CuO và Cu bằng 500 ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ. Thấy thoát ra 4,48 lít khí NO (đktc). Tính m. Đáp số 27,2 g
Bài 3: Hòa tan m gam hốn hợp Fe2O3 và Fe bằng 500 ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ. Thấy thoát ra 2,24 lít khí NO (đktc) và dung muối sắt (III) nitrat. Tính m. Đáp số: 21,6 g
Bài 4: Hòa tan 27,6 gam hốn hợp ZnO và Zn bằng V ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ. Thấy thoát ra 4,48 lít khí NO (đktc). Tính V. Đáp số: 1000 ml
Bài 5: Hòa tan 12,9 gam hốn hợp Al2O3 và Al bằng V ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ. Thấy thoát ra 2,24 lít khí NO (đktc). Tính V. Đáp số: 1000 ml
Bài 6: 13,6g hỗn hợp Fe2O3 và Fe tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Tính số mol HNO3 phản ứng.
KL + HNO3
Bài 7: Hòa tan m gam Fe bằng 60g dd HNO3 63% vừa đủ. Tính m. Tính thể tích khí NO2 thu được (ở đktc).
5,6g, 6,72 lít
Bài 8: Cho m gam Al tác dụng với 400ml dd HNO3 1M. thu được dd A và 0,336 lít khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Tính m. Tính thể tích dd NaOH 1M tác dụng với dd A để thu được lượng kết tủa lớn nhất.
1,08 gam, 0,37 lít
Bài 9: Hòa tan m gam sắt bằng dd HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp khí A gồm NO và N2O. Tỉ khối của A so với H2 bằng 20,25. Tính m. 50,4 gam
Bài 10: Hòa tan m gam Mg bằng dd HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 (đktc) và dd A. Cho NaOH dư vào dd A và đun nhẹ lại thấy có 4,48 lít khí thoát ra. Tính m. 20,4 gam
KL + HNO3 + H2SO4
Bài 11: Cho 19,2 gam Cu tác dụng với 400 ml dd hỗn hợp HNO3 0,6M và H2SO4 1,2M. Tính thể tích khí NO thu được ở đktc. 4,48 lít
Bài 12: Hòa tan hoàn toàn 2,16 gam kim loại X bằng dd HNO3 dư thu được 0,672 lít khí N2O (đktc). Xác định X.
Kim loại Al
Bài 13: Tính khối lượng dd HNO3 60% điều chế được từ 112 lít khí NH3 (ở đktc). Hiệu suất cả quá trình là 80%.
420 gam
Bài 14: Cho 6,45 gam hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dd HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được V lít khí NO (đktc) và dd B có 32,7 gam muối, nếu cũng cho khối lượng hỗn hợp trên tác dụng với dd HCl cho 20,025 gam muối. Tính xem dd B có những muối gì. Tính V lít khí NO.
Biết N+5 có thể bị khử thành N-3. VNO = 0,56 lít
HỖN HỢP KL + HNO3
Bài 15: 15,2g hỗn hợp Cu, Fe + HNO3 dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Tính khối lượng muối thu được.
52,4g
Bài 16: 2,79g Mg, Al +
No_avatar

bài tập hay quá, cảm ơn Thầy vì đã chia sẻ ạ!

đầm bầu công sở 2017

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của Hoàng Tình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.