Bài tập cơ bản Hóa 10 ÔN TẬP HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:21' 24-04-2017
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP HỌC KÌ II BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Dẫn khí H2S dư vào 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 5,6 B. 7,8 C. 12,6 D. 10,4
Câu 2: Cho 27,4g hỗn hợp FeO, MgO, ZnO tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 55,9 B. 54,9 C. 59,4 D. 60,4
Câu 3: Cho 14,2g hỗn hợp MgCO3 , CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 16,58 B. 15,58 C. 16,85 D. 15,85
Câu 4: Cho m gam Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 5,6 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 6,5 B. 13 C. 9,75 D. 16,25
Câu 5: Cho 50 gam dung dịch NaCl C% tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu được 21,525 gam kết tủa. Giá trị của C% là
A. 17,55 B. 16,55 C. 15,55 D. 18,55
Câu 6: Để trung hòa 50 ml dung dịch NaOH 1M cần V ml dung dịch H2SO4 0,5M. Giá trị của V là
A. 50 B. 40 C. 25 D. 10
Câu 7: Để hòa tan hết a gam hỗn hợp Fe và FeO cần 150 ml dung dịch H2SO4 2M thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của a là
A. 19,2 B. 18,4 C. 25,6 D. 20
Câu 8: Dẫn 2,24 lít khí H2S (đktc) vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 12,6 B. 10,4 C. 7,8 D. 5,6
Câu 9: Cho 3,36 lít khí clo (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M ở nhiệt độ thường. Nồng độ mol/l của NaClO là
A. 2 B. 1 C. 0,75 D. 1,5
Câu 10: Thể tích khí clo (đktc) đủ để phản ứng với 100 ml dung dịch NaBr 1M là
A. 0,56 lít B. 4,48 lít. C. 1,12 lít D. 2,24 lít
Câu 11: Cho 12,6g hỗn hợp MgCO3 , CaCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 26,2 B. 26,1 C. 21,6 D. 22,6
Câu 12: Cho 4,48 lít khí clo (đktc) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được dung dịch chứa m gam clorua vôi CaOCl2. Giá trị của m là
A. 25,4 B. 50,8 C. 12,7 D. 19,05
Câu 13: Cho 19,3g hỗn hợp FeO, MgO, ZnO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 34,8 B. 37,5 C. 35,8 D. 38,5
Câu 14: Cho 13,1g hỗn hợp Mg, Al, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 10,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 56,3 B. 65,3 C. 63,5 D. 56,3
Câu 15: Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 6,075 B. 5,4 C. 4,05 D. 2,7
Câu 16: Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 11,5 B. 16,2 C. 12,6 D. 10,4
Câu 17: Cho 10,7g hỗn hợp Mg, Al, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam
No_avatar

bài tập hay quá, cảm ơn Thầy vì đã chia sẻ ạ!

đầm bầu công sở 2017

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của Hoàng Tình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.