Bài tập chương sự điện li (tự luận)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:09' 31-07-2010
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
SỰ ĐIỆN LI

Viết phương trình điện li của:
Các chất điện li mạnh: KOH, H2SO4, FeCl3, Fe2(SO4)3, NH4NO3, (NH4)2SO4, K3PO4, Al(NO3)3, Na2HPO4, NaHSO4
Các chất điện li yếu: HF, H2S, NH4OH, H3PO4, H2SO3, H2CO3, HNO2, HClO, CH3COOH
Trong dung dịch H3PO4 có thể có mặt những ion nào ? Lượng ion nào có ít nhất ? có nhiều nhất ?
Trong nước clo có thể có những thành phần nào ? lượng ion nào ít nhất ? nhiều nhất ?
Viết công thức của các chất mà khi điện li tạo ra các ion:
a) K+, CrO42- b) Mg2+, MnO4- c) Al3+, SO42-
Hòa tan 0,74 gam Ca(OH)2 vào nước được 500 ml dung dịch. Tính nồng độ mol/ của các ion trong dung dịch thu được.
Hòa tan 3,36 lít khí hidroclorua vào nước được 200 ml dung dịch. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được.
Hòa tan 0,1 mol NaCl và 0,02 mol MgCl2 vào nước để được 400 ml dung dịch. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được.
Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,1M với 300 ml dd H2SO4 0,05M. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được.
Trộn 50 ml dd BaCl2 2Mvới 150 ml dd Na2SO4 0,1M. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được.
Trong một dung dịch chứa a mol Ca2+; b mol Mg2+; c mol Cl- và d mol HCO3-.
Hãy viết biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d.
Để được dd đó ta phải hòa tan những muối nào vào nước ?
Một dung dịch X gồm 0,03 mol Mg2+; 0,06 mol Fe3+; 0,06 mol NO3-; x mol Cl-. Tính x
Một dung dịch A gồm 0,03 mol Ca2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol NO3-; 0,09 mol SO42-. Muốn có dung dịch này thì phải hòa tan hai muối nào vào nước ?
Kết quả xác định nồng độ mol/l của các ion trong một dung dịch như sau:
[Na+] = 0,05; [Ca2+] = 0,01 ; [NO3-] = 0,01 ; [Cl-] = 0,04 ; [HCO3-] = 0,025 (mol/l).
Hỏi kết quả đó đúng hay sai ? Tại sao ?
Một dd có 0,1 mol Fe3+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và y mol SO42-. Cô cạn dd này thu được 46,9g muối khan. Tính x, y ?

HIDROXIT LƯỠNG TÍNH 8 – 9 – 2009

Viết PTPƯ chững minh Sn(OH)2, Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính ?
Trộn V lít dd NaOH 1M với 100 ml dd ZnCl2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được trong các trường hợp sau:
a) V = 150 ml b) V = 250 ml c) V = 350 ml
3. Hòa tan m gam hỗn hợp Al, Al2O3 bằng 450 ml dd HCl 2M vừa đủ thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dd A.
a) Tính m.
b) Cho dung dịch A tác dụng với 700 ml dung dịch NaOH 1,6M. Tính khối lượng kết tủa thu được.
4. Hòa tan 3,82 gam hỗn hợp Al và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 3,808 lít H2 (đktc) và dd X.
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
b) Cho dd X tác dụng với dd NaOH dư tính khối lượng kết tủa thu được.
5. Hòa tan 2,67g AlCl3 9,5g MgCl2 vào nước được dd A. Tính thể ích dd NaOH 0,4M để khi cho vào dd A thì:
a) thu được lượng kết tủa lớn nhất.
b) thu được lượng kết tủa nhỏ nhất.
6. Cho 150 ml dd NaOH 7M vào 100 ml dd Al2(SO4)3 1M. Hãy cho biết
a) Những chất nào còn lại sau phản ứng ?
b) Tính nồng nồng độ của những chất có trong dd sau phản ứng.
7. Khi cho 130ml AlCl3 tác dụng với 20 ml dd NaOH, thu được 0,936 gam kết tủa. Tính nồng độ mol/l của dd NaOH
No_avatar

nhiều bài tập hay quá, cảm ơn Thầy nhiều!

đầm bầu công sở 2017

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của Hoàng Tình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.