ESTE-LIPIT (tự luận)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:44' 05-09-2010
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
ESTE – LIPIT

ESTE
1. Danh pháp
Tên của este RCOOR’ = tên của R’ + tên của RCOO

R’
RCOO

Gốc R’
Tên gốc R’ (có đuôi “yl”)
RCOO
Tên (có đuôi ‘’at’’)

CH3
Metyl
HCOO
Fomiat

C2H5
Etyl
CH3COO
Axetat

CH3CH2CH2
Propyl
C2H5COO
Propionat

(CH3)2CH
Isopropyl
CH2=CHCOO
Acrylat

CH2=CH
Vinyl
CH3CH2CH2COO
Butirat


2. Đồng phân
C3H6O2 (2đp) ; C4H8O2 (4đp) ; C5H10O2 (9đp) ; C4H6O2 (5đp)
Lưu ý: Khi nói đồng phân đơn chức phải tính thêm cả đồng phân axit.
3. Tính chất hóa học
4. Điều chế
Thông thường: RCOOH + R’OH
Trường hợp riêng: VD: CH3COOH + CH≡CH

Lưu ý khi giải toán
Bài toán tìm CTPT thì đặt công thức CxHyO2 hoặc CnH2nO2 (nếu este no, đơn chức)
Bài toán xác định CTCT thì đặt công thức RCOOR’ (nếu este tạo bởi axit no và ancol no thì
R = CnH2n + 1 ; R’ = CmH2m + 1 )

Bài toán xá định CTPT
Este đơn chức có %C = 58,82% , %H = 9,8%.
este no đơn chức %O = 53,33%
a) DE/H2 = 37 b) dE/CO2 = 2
Đốt cháy 7,4g este đơn chức được 5,4g nước và 6,72 lít CO2 (đktc)
Đốt cháy 9 este no đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc)
Đốt cháy 5,1g este no đơn chức thu được 4,5 gam nước.
Tính lượng chất tham gia hoặc lượng chất tạo thành
Đun nóng 6g CH3COOH với 6g C2H5OH có xúc tác. Tính khối lượng este thu được với
H% = 100%
H% = 70%
Cho m gam este C4H8O2 tác dụng với NaOH vừa đủ thu được được 9,2g etanol. Tính m, tính khối lượng muối thu được.
Đun sôi hỗn hợp X gồm 12g axit axetic và 11,5g ancol etylic với H2SO4 xúc tác đến khi kết thúc phản ứng thu được 11,44g este. Tính hiệu suất phản ứng.
Tính khối lượng axit và ancol tương ứng cần để điều chế được 11,1g metyl axetat. Biết hiệu suất phản ứng là 60%.
Bài toán xác định CTCT
Đun 10,2g este C5H10O2 với dung dịch KOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,6g ancol X và m gam muối Z. Xác định CTCT của este và tính m.
Este A no đơn chức, tỉ khối hơi của A so với metan bằng 6,375. Cho 15,3g A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 10,2g muối và một ancol bậc 1 không nhánh. Xác định CTCT của A.
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,85g hỗn hợp 2 muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,95g hai ancol bậc 1. Xác định CTCT và % khối lượng hai este.
Đun nóng 3,7 gam este C3H6O2 với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng , thu được 4,1g muối rắn khan. Xác định CTCT của este.
Hai este X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hidro bằng 44. Cho 4,4g hỗn hợp X, Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,45g chất rắn khan và hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác định CTCT của X, Y và gọi tên chúng.
Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4g X với 200g dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1g chất rắn khan. Xác định CTCT của X
Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hóa giữa ancol Y và axit hữu cơ Z (có xúc tác H2SO4). Đốt cháy hoàn toàn 4,3g X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 2,7g nước. Xác định CTCT của X. Gọi tên ? Viết PTHH tạo thành X từ axit và ancol tương ứng.
Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng 30 ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích 1 : 1. Xác định CTCT của A và B.

Hỗn hợp axit và este + NaOH
No_avatar

nhiều bài tập hay quá, cảm ơn Thầy nhiều!

đầm bầu công sở 2017

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của Hoàng Tình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.