Giải câu khó đề ĐH-CĐ 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:06' 02-09-2014
Dung lượng: 457.0 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
GIẢI CÂU KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

CĐ M475 Câu 20
Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). SAu thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở 2 điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8g MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là
A. 8685. B. 772. C. 6755. D. 4825.
Giải
Nhận xét:
Dung dịch Y hòa tan được MgO => dung dịch Y có axit. Vậy sẽ có các phương trình điện phân sau:
CuSO4 + 2NaCl  Cu + Na2SO4 + Cl2 (1)
2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2 (2)
2H2O  2H2 + O2 (3)
nH2SO4 = nMgO = 0,02 mol
=> nCuSO4 (1) = 0,05 - 0,02 = 0,03 mol
=> nCl2 = 0,03 mol
Đặt nO2 (3) = x , nH2 = 2x
=> 2x + x = 0,1 - nCl2 - nO2 (2) = 0,06 mol
=> x = 0,02
 = 8685 giây
CĐ M475 Câu 24
Cho 26,4g hỗn hợp 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X chứa 28,8g hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Đun Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp, thu được chất hữu cơ Z có tỉ khối hơi so với Y bằng 0,7. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của Y là
A. 6,4 B. 4,6 C. 6,0 D. 9,6
Giải
dZ/Y = 0,7 => Z là anken (không phải ete)
(MY - 18) : MY = 0,7 => MY = 60 => Y là C3H7OH
=> Hỗn hợp X gồm HCOONa và C3H7COONa
x + y = 0,3
68x + 110y = 28,8
=> x = 0,1 => m = 6g
CĐ M475 Câu 37
Chia m gam ancol X thành 2 phần bằng nhau:
- Phần một cho phản ứng hết với 8,05g Na, thu được a gam chất rắn và 1,68 lít H2 (đktc).
- Phần hai phản ứng với CuO dư, đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8g Ag.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
A. 8,25 B. 18,9 C. 8,1 D. 12,7
Giải
Y có thể là (1) HCHO
anđêhit đơn chức khác
Anđêhit đa chức
nY = 1/4nAg = 0,15 = nX
=> nH2 = 0,075 mol phù hợp với đề bài.
A = mNa + mCH3OH - mH2 = 8,05 + 0,15.32 - 0,075.2 = 12,7g
CĐ M475 Câu 38
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6g H2O. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là
A. 36,72 B. 40,40 C. 31,92 D. 35,60
Giải
Đặt CT của X: (CxHyCOO)3C3H5 , Số mol của X là n
Bảo toàn oxi ta có: 3n + 3,26 = 2,28 +  => n = 0,04 mol
(CxHyCOO)3C3H5 (3x + 6)CO2 + H2O
0,04 2,28 2,2 mol
=> x = 17 ; y = 35
(C17H35COO)3C3H5 3C17H35COONa
0,04 0,12 mol
=> b = 36,72g
CĐ M475 Câu 49
Nung 8,96g bột sắt trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2g hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y (không chứa
No_avatar

bài giải của Thầy hay quá, cảm ơn Thầy vì đã chia sẻ ạ!

đầm bầu công sở 2017

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của Hoàng Tình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.